e-Doręczenie to nowa forma komunikacji

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego umożliwia prowadzenie wiążącej, elektronicznej korespondencji. Oznacza to, że zamiast tradycyjnego papierowego listu, pismo zostanie przesłane w formie cyfrowej na adres do doręczeń elektronicznych (ADE), w przypadku komunikacji z podmiotami publicznymi za pośrednictwem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE), natomiast w komunikacji pomiędzy podmiotami niepublicznymi kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Q-Doręczenia).

Jeżeli jednak nie zdecydujesz się założyć ADE, korespondencja od podmiotów publicznych będzie do Ciebie docierała w dotychczasowej, papierowej formie. Świadczona w tym zakresie przez Spółkę publiczna usługa hybrydowa (PUH) polega na zautomatyzowanym wydruku, kopertowaniu i doręczaniu przez listonosza urzędowej korespondencji.

Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z nowej formy komunikacji, złóż wniosek o ADE do Ministra właściwego do spraw informatyzacji poprzez stronę:

  • gov.pl dla obywateli (osób fizycznych) i podmiotów publicznych
  • biznes.gov.pldla przedsiębiorców