Szkolenia dla Biznesu

e-Doręczenia oraz e-Polecony dla Biznesu i Instytucji Niepublicznych

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli BIZNESU niezależnie od wielkości firmy, Stowarzyszeń i Fundacji oraz Instytucji Niepublicznych zainteresowanych procesem wdrażania:

 1. Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych oraz przesyłania korespondencji w ramach Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego czyli e-Doręczeń, przy wykorzystaniu frontu biznes.gov.pl.
 2. Kwalifikowanej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – czyli e-Poleconego.

Podczas szkolenia zostanie omówiony i zwizualizowany proces realizacji  e-Doręczeń od złożenia wniosku o adres do e-Doręczeń (ADE) poprzez aktywację skrzynki i poznanie jej funkcjonalności po nadanie i odbiór przesyłek rejestrowanych, realizowanych w ramach e-Doręczeń /e-Poleconego przy wykorzystaniu frontu biznes.gov.pl oraz frontu kwalifikowanej usługi RDE.

Skontaktuj się z nami

Cel szkolenia

 • Uczestnicy zapoznają się z zasadami usługi e-Doręczeń oraz e-Poleconego.
 • Pozyskają kluczowe informacje niezbędne do wdrożenia usług.
 • Usprawnią działania związane z  nadawaniem przesyłek w ramach e-Doręczeń oraz e-Poleconego.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Nauczą się składania wniosków o uzyskanie adresu
  do doręczeń elektronicznych (ADE).
 • Dowiedzą się jak aktywować skrzynki do e-Doręczeń.
 • Poznają zasady przesyłania korespondencji w ramach
  e-Doręczeń, przy wykorzystaniu platformy biznes.gov.pl
 • Poznają zasady przesyłania korespondencji w ramach
  e-Poleconego, przy wykorzystaniu dedykowanego tej usłudze frontu.
 • Nauczą się administrowania skrzynką.

Ramowy program szkolenia 1-dniowego
(6 h zegarowych):

e-Doręczenia i e-Polecony: czym są i dla kogo?

 • Poznanie definicji e-Doręczeń i e-Poleconego oraz znaczenia w kontekście cyfryzacji usług publicznych oraz komunikacji z klientami indywidualnymi i urzędami.
 • Korzyści wynikające z korzystania z e-Doręczeń
  dla Biznesu i odbiorców korespondencji?
 • Prawne podłoże e-Doręczeń oraz kwestie związane
  z akceptacją i skutecznością doręczeń elektronicznych.

Proces i realizacja obsługi korespondencji w ramach e-Doręczeń
i e-Poleconego

 • Jak wygląda proces wnioskowania i aktywacji skrzynki urzędowej w ramach platformy biznes.gov.pl
 • Jak wygląda proces aktywacji skrzynki e-Poleconego
 • Poznanie funkcjonalności i możliwości korzystania
  z e-Doręczeń i e-Poleconego w kontekście różnych typów korespondencji.

Administrowanie skrzynką urzędową i obsługa frontu dla
e-Poleconego

 • Poznanie uprawnień administratorów i użytkowników skrzynek.
 • Sposoby generowania raportów i statystyk związanych
  z obsługą korespondencji elektronicznej.
 • Wskazówki i rekomendacje dla instytucji niepublicznych
  i klientów indywidualnych w zakresie efektywnego korzystania z e-Doręczeń i e-Poleconego.
b

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami