Szkolenia dla Instytucji Publicznych

e-Doręczenia dla Instytucji Publicznych

Szkolenie kierowane do przedstawicieli instytucji publicznych zainteresowanych procesem wdrożenia Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych oraz przesyłania korespondencji w ramach Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (e-Doręczenia) i Publicznej Usługi Hybrydowej (PUH) przy wykorzystaniu frontu gov.pl.
Podczas szkolenia zostanie omówiony i zwizualizowany proces realizacji e-Doręczeń od złożenia wniosku o adres do e-Doręczeń (ADE) poprzez aktywację skrzynki i poznanie jej funkcjonalności po nadanie i odbiór przesyłek (rejestrowanych i nierejestrowanych) realizowanych w ramach PUH i e-Doręczenia.

Skontaktuj się z nami

Cel szkolenia

 • Zapoznanie się z zasadami obsługi e-Doręczeń.
 • Pozyskanie kluczowych informacji niezbędnych
  do wdrożenia e-Doręczeń.
 • Usprawnienie działań związanych z nadawaniem przesyłek w ramach e-Doręczeń i PUH.
 • Przygotowanie instytucji do optymalnej realizacji usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznają zasady aktywacji skrzynki urzędowej i nadawania uprawnień innym użytkownikom oraz realizacji wysyłki korespondencji w ramach e-Doręczeń i PUH.
 • Nauczą się generowania raportów z realizacji usług
  e-Doręczeń i PUH.
 • Przyswoją zasady składania reklamacji w ramach,
  e-Doręczeń i PUH poprzez system PP S.A.
 • Zgłębią wiedzę w zakresie przesyłania korespondencji
  w ramach e-Doręczeń i PUH przy wykorzystaniu platformy.
 • Nauczą się sprawnie administrować skrzynką urzędową.

Ramowy program szkolenia 1-dniowego
(8h dydaktycznych):

 • e-Doręczenia: czym są i dla kogo?
 • Definicja e-Doręczeń i ich znaczenie w kontekście cyfryzacji usług publicznych oraz komunikacji z klientami indywidualnymi
 • Korzyści wynikające z korzystania z e-Doręczeń dla instytucji publicznych i odbiorców korespondencji
 • Prawne podłoże e-Doręczeń oraz kwestie związane
  z akceptacją i skutecznością doręczeń elektronicznych
 • Proces i realizacja obsługi korespondencji w ramach
  e-Doręczeń
 • Proces wnioskowania i aktywacji skrzynki urzędowej
  w ramach Platformy e-Administracji
 • Funkcjonalności i możliwości korzystania z e-Doręczeń
  w kontekście różnych typów korespondencji
  Administrowanie skrzynką urzędową
 • Uprawnienia administratorów i użytkowników skrzynki
  e-Doręczeń
 • Sposoby generowania raportów i statystyk związanych
  z obsługą korespondencji elektronicznej
 • Wskazówki i rekomendacje dla instytucji publicznych
  i klientów indywidualnych w zakresie efektywnego korzystania z e-Doręczeń

Szkolenie w formie stacjonarnej lub on-line.

b

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami