Integracja e-Polecony

Jak zintegrować system klasy EZD ?

Posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) jest niezbędne do korzystania z e-Poleconego

Pamiętaj! Dostęp do środowiska jest ograniczony czasowo, dlatego przed wysłaniem wniosku zapoznaj się z opisem interfejsu w dokumentach do pobrania

 

Zapoznaj się z dokumentacją integracyjną

Dokumentacja integracyjna

 

 


Utwórz konto testowe dla e-Doręczeń

Przejdź do zakładania konta

 

 


Aktywuj usługę e-Polecony w module usług dodatkowych dostępnych w menu skrzynki doręczeń

 

 

 

 


Wypełnij wniosek i prześlij go z certyfikatem SSL służącym do komunikacji mTLS na adres integracja.qerds@poczta-polska.pl

Wniosek do integracji

Dopuszczone certyfikaty muszą być wydane przez kwalifikowany podmiot certyfikujący. Więcej o podmiotach wydających certyfikaty tutaj


Rozpocznij testy (po otrzymaniu informacji o dostępie do środowiska testowego)

 

 

 


Uzyskaj pozytywne potwierdzenie przejścia scenariuszy testowych – jesteś gotowy do integracji na środowisku produkcyjnym

Scenariusze testowe

 

 


 

Podpisz umowę z Pocztą Polską

 

 

 


 

Gratulacje!

Po pozytywnym przejściu scenariuszy testowych jesteś gotowy do rozpoczęcia integracji na środowisku produkcyjnym.

Wypełnij wniosek o dostęp do środowiska produkcyjnego i wyślij go na adres integracja.qerds@poczta-polska.pl

Wniosek Do Integracji Ze Środowiskiem Testowym (2Mb, Pdf)
Pobierz
Wniosek o dostęp do środowiska produkcyjnego
Pobierz
Opis Interfejsu
Pobierz
Plik yaml – 0.5.6
Pobierz
Scenariusz testowy
Pobierz