Dostawcy Zewnętrzni

Poczta Polska w ramach realizacji usługi zaufania – rejestrowanego
doręczenia elektronicznego – współpracuje z dostawcami zewnętrznymi

Lista dostawców w zakresie świadczenia
e-Doręczeń:

  • Eurocert Sp. z o. o. – kwalifikowany znacznik czasu
  • Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o. o. – kwalifikowany znacznik czasu

Lista dostawców w zakresie świadczenia
e-Polecony:

  • Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o. o. – kwalifikowany znacznik czasu
  • Eurocert Sp. z o. o. – kwalifikowany znacznik czasu
  • Narodowe Centrum Certyfikacji – kwalifikowana pieczęć elektroniczna