e-Doręczenie to nowa forma komunikacji na linii państwo-obywatel/przedsiębiorca.

Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) umożliwia prowadzenie wiążącej, elektronicznej korespondencji pomiędzy osobami fizycznymi/firmami a organami administracji państwowej. Oznacza to, że zamiast tradycyjnego papierowego listu urzędowego, pismo zostanie przesłane w formie cyfrowej na adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Wdrażanie usługi przebiega etapowo, co oznacza, że kolejne podmioty publiczne będą dołączać do systemu zgodnie z przyjętym harmonogramem, na przestrzeni najbliższych lat.

Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z nowej formy komunikacji, złóż wniosek o adres do doręczeń elektronicznych (ADE) do Ministra właściwego do spraw informatyzacji poprzez stronę:

  • gov.pl dla obywateli (osób fizycznych) i podmiotów publicznych
  • biznes.gov.pldla przedsiębiorców

Jeżeli nie zdecydujesz się założyć adresu do doręczeń elektronicznych (ADE), korespondencja od podmiotów publicznych będzie do Ciebie docierała w dotychczasowej, papierowej formie. Świadczona w tym zakresie przez Spółkę publiczna usługa hybrydowa (PUH) polega na zautomatyzowanym wydruku, kopertowaniu i doręczaniu przez listonosza urzędowej korespondencji.