Dostawcy zewnętrzni


Poczta Polska w ramach realizacji usługi zaufania – rejestrowanego doręczenia elektronicznego – współpracuje z dostawcami zewnętrznymi.

Poniżej lista obecnych dostawców:

  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. – kwalifikowana pieczęć elektroniczna
  • Eurocert Sp. z o. o. – kwalifikowany znacznik czasu
  • Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o. o. – kwalifikowany znacznik czasu
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa – kwalifikowany znacznik czasu