PURDE


Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego

Usługa zaufania polegająca na wysyłaniu wiadomości między dwiema stronami, czyli nadawcą i odbiorcą poprzez system teleinformatyczny zaufanej strony trzeciej – Operatora Wyznaczonego, służąca do komunikacji z podmiotami publicznymi

Usługa świadczona od dnia wejścia w życie Ustawy o doręczeniach elektronicznych – 5 października 2021 roku


Dla kogo jest usługa?

Jeśli chcesz:

 • z dowolnego miejsca komunikować się z urzędami,
 • mieć dostęp do wszystkich spraw w jednym miejscu,
 • bezpiecznie i szybko dostarczyć dokumenty,
 • posiadać gwarancję bezpieczeństwa korespondencji,
 • gwarancję dokładnego czasu nadania i odbioru (kwalifikowany znacznik czasu uniemożliwia manipulację),
 • weryfikację tożsamości odbiorcy,
 • zapewnienie prywatności danych, w tym danych osobowych.

Usługa PURDE jest dla Ciebie !


Dlaczego system zapewnia bezpieczeństwo korespondencji?

 • integralność – niezmienność od początku do końca trwania procesu,
 • dowody (nadania, preawizacji, odbioru) dla całego procesu,
 • jednoznaczna identyfikacja nadawcy i odbiorcy uniemożliwiająca wyparcie się uczestnictwa w procesie – uwierzytelnienie do usługi za pomocą środka identyfikacji elektronicznej,
 • zapewnienie dokładnych czasów poszczególnych zdarzeń – kwalifikowany znacznik czasu.

Jak rozpocząć korzystanie z usługi:

Osoby fizyczne i firmy, aby założyć skrzynkę doręczeń i móc korzystać z usługi elektronicznego doręczenia, będą musiały posiadać adres do doręczeń elektronicznych. Jak to zrobić?

 1. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych, tzw. „deklarację cyfrowości” do ministra właściwego ds. informatyzacji:
  • gov.pl dla obywateli (osób fizycznych) i podmiotów publicznych
  • biznes.gov.pldla przedsiębiorców (zakładka zarządzanie firmą –> e-Doręczenia).
 2. Minister po weryfikacji wniosku nadaje adres do doręczeń elektronicznych i umieszcza go w Bazie Adresów Elektronicznych oraz przesyła zlecenie założenia skrzynki doręczeń do Operatora Wyznaczonego, którym do 2025 roku jest Poczta Polska.
 3. Po potwierdzeniu przez Operatora Wyznaczonego założenia skrzynki doręczeń, Minister wyśle na adres mailowy wskazany we wniosku, informację o utworzeniu adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki doręczeń oraz konieczności i sposobie jej aktywacji.
 4. Po aktywacji skrzynki doręczeń użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości elektroniczne (PURDE).

Złożenie wniosku o adres do doręczeń elektronicznych, będzie równoznaczne z żądaniem otrzymywania korespondencji na adres zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych. Wszystkie urzędy, które przyłączą się do systemu, będą zobowiązane do przekazywania korespondencji tylko w wersji elektronicznej.


Do pobrania

Regulamin, Cennik i Polityka

Jak założyć ADE?

Jak korzystać z PURDE?