PUH


Publiczna Usługa Hybrydowa

Przyjęcie dokumentu elektronicznego od podmiotu publicznego i przekształcenie w przesyłkę listową poprzez  automatyczne wydrukowanie i kopertowanie, a następnie przemieszczenie w obrocie pocztowym i doręczenie do adresata w formie papierowej

Usługa świadczona od dnia wejścia w życie Ustawy o doręczeniach elektronicznych – 5 października 2021 roku


Co zapewnia PUH?

Jeśli nie założysz adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) korespondencja trafi do Ciebie w tradycyjnej formie.

Podmioty Publiczne będą mogły przejść na proces elektronicznej wysyłki.

Operator Wyznaczony – Poczta Polska – w wyspecjalizowanym Ośrodku Wydruku dokona automatycznego wydruku jak i kopertowania korespondencji.

Ośrodek Wydruku jest własnością Poczty Polskiej, spełnia wymagania ISO 27001.

Automatyczny wydruk następuje w bezpiecznej, odizolowanej strefie z kontrolą dostępu.

Gwarancja bezpieczeństwa korespondencji.


Nadawcą PUH może być tylko podmiot publiczny

Elektroniczna część procesu zapewnia dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania danych, jednocześnie chroni przesyłane dane przed ryzykiem ich utraty, uszkodzeniem lub jakąkolwiek nieuprawnioną zmianą.

Przesyłka w systemach teleinformatycznych pozostanie poufna, a także niezmieniona oraz nienaruszona w jakikolwiek inny sposób.

Usługa polecona w obrocie krajowym świadczona zawsze z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru (EPO), jako dopełnienie procesu dowodowego.


Do korzystania z usługi niezbędne jest posiadanie przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych.


Do pobrania

Regulamin, Cennik i Polityka

Jak działa PUH?